top of page

Tarieven

transparent_logo_edited.png
1024x1024_fav_r_1024x1024_logomark.png

Tarieven

Tarievenlijst 2024 Mind your Motion kaakfysiotherapie & manuele therapie

 

Mind your Motion kaakfysiotherapie en manuele therapie Amsterdam is aangesloten bij alle zorgverzekeraars van Nederland. Behandelingen worden vergoed indien je aanvullend bent verzekerd. Een verwijzing van een arts of een specialist is niet nodig.

Tarieven*

 • Zitting manuele therapie. € 63- (max. 25min)

 • Screening, intake en onderzoek. € 69- (max. 25min)

 • Intake en onderzoek na verwijzing. € 69- (max. 25 min)

 • Screening, intake, onderzoek en behandeling manuele therapie. € 132- (max. 50min)

 • Intake en onderzoek na verwijzing en behandeling manuele therapie. € 132- (max. 50min)

 • Screening, intake, onderzoek en behandeling fysiotherapie. € 120- (max. 50min)

 • Intake en onderzoek na verwijzing en behandeling fysiotherapie. € 120- (max. 50min)

 • Zitting fysiotherapie. € 51- (max. 25 min)

 • Zitting fysiotherapie aan huis. € 65- (max. 25 min)

 • Zitting manuele therapie aan huis. € 76,- (max. 25 min)

 • Echografie: korte intake en echo en adviezen. €132- (max. 50 min)

 • Medische verslaglegging €97-

 • Myosa siliconen toepassing (S1,S2 & TMJ) €99,82-

 • Niet nagekomen afspraak conform bovenstaande tarieven

 

*De tarieven worden jaarlijks bijgesteld, ook in 2025 kunnen de tarieven wijzigen.

Bovenstaande tarieven worden in 2024 in rekening gebracht bij patiënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd of reeds door hun aanvullende fysiotherapie pakket heen zijn. Bij verzekeraars worden tarieven in rekening gebracht die wij met de betreffende verzekeraar in een contract zijn overeengekomen.

 

 Betalingsvoorwaarden

 • Betaling van behandelingen fysiotherapie dient te geschieden binnen 14  dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, wordt er na 14 dagen een aanmaning verzonden. Als deze aanmaning niet tijdig wordt betaald, zullen er incassomaatregelen worden genomen. Alle incassokosten komen ten laste van de patiënt. 

bottom of page