Tarieven

transparent_logo_edited.png
1024x1024_fav_r_1024x1024_logomark.png

Tarieven

Tarievenlijst Mind your Motion 2021

 

Mind your Motion kaakfysiotherapie en manuele therapie Amsterdam is aangesloten bij alle zorgverzekeraars van Nederland. Behandelingen worden vergoed indien je aanvullend bent verzekerd.

Mijn tarieven*

  • Zitting manuele therapie. € 52,50

  • Screening, intake en onderzoek. € 60,00

  • Intake en onderzoek na verwijzing. € 60,00

  • Screening, intake, onderzoek en behandeling. € 112,50

  • Intake en onderzoek na verwijzing en behandeling. € 112,50

  • Zitting fysiotherapie. € 39,50

  • Zitting fysiotherapie aan huis. € 47,50

  • Zitting manuele therapie aan huis. € 60,00

  • Niet nagekomen afspraak conform bovenstaande tarieven

 

*De tarieven worden jaarlijks bijgesteld, ook in 2022 kunnen de tarieven wijzigen.

Bovenstaande tarieven worden in 2021 in rekening gebracht bij patiënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd. Bij verzekeraars worden tarieven in rekening gebracht die wij met de betreffende verzekeraar in een contract zijn overeengekomen.
 

 Betalingsvoorwaarden

  • Betaling van behandelingen fysiotherapie dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal een herinnering worden verstuurd. Indien de betaling na deze termijn nog niet is voldaan, wordt er na 14 dagen een aanmaning verzonden. Als deze aanmaning niet tijdig wordt betaald, zullen er incassomaatregelen worden genomen. Alle incassokosten komen ten laste van de patiënt.